הצהרה משפתית

בעלים

Unicancer
קבוצת שיתופי פעולה בתחום הבריאות ללא כוונת רווח הנשלט על ידי החוק הפרטי
-101 rue de Tolbiac
75654 Paris CEDEX 13
SIREN no: 532 834 090
טלפון: 0033-01-44-23-04-04
מנהל פרסום: Pascale Flamant, Managing Director

אירוח

אתר זה מתארח על ידי OVH, 140 Quai du Sartel, 59100 Roubaix – Phone: 10007Phone –
שם כתובת אתר(Domain name) נרשם ב-19 בספטמבר 2017

עיצוב

האתר פותח על ידי חברת Insign
21 RUE DU FAUBOURG
SAINT ANTOINE
75011 PARIS

תנאי השימוש

אנא קראי את ההודעה המשפטית בקפידה לפני ביקור באתר. מטרתו של מידע משפטי זה היא להגדיר את אופן הגישה לאתר MyPeBS של Unicancer והשימוש בו, כמו גם להגדיר את אופן עיבוד הנתונים אישיים המתבצע בו. על ידי התחברות לאתר האינטרנט MyPeBS של Unicancer, הנך מאשרת שקראת בעיון תנאי שימוש אלה וכי את מסכימה לכבדם.
UNICANCER שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן תנאי שימוש אלה ללא הודעה מוקדמת.
אתר זה ותנאי שימוש אלה כפופים לחוק הצרפתי.

תוכן אתר האינטרנט

  • המידע המסופק באתר אינטרנט זה הינו למטרות מידע בלבד ואינו מסופק במסגרת שירות אינטלקטואלית. השימוש באתר זה ובאתרי אינטרנט הקשורים אליו הינה על אחריותך בלבד. Unicancer לא תישא באחריות להשמטות או עיכובים כלשהם בעדכון המידע ובהשלכותיהם האפשריות. כמו כן, UNICANCER וכל אחד מבעלי רישיון או כל גורם אחר המעורב בשימוש בשרת זה לא יישאו באחריות לנזק כלשהו שייגרם כתוצאה משימוש במידע זה. לכן, על כל המשתמשים באתר MyPeBS של Unicancer לאמת את דיוק המידע לפני השימוש בו.
  • מטרת האתר MyPeBS היא להציג את פרויקט MyPeBS. הוא אינו מיועד למענה על שאלות רפואיות בנוגע לסרטן. המידע המקוון באתר זה, המתעדכן באופן שוטף, אינו מהווה חוות דעת רפואית או הנחיות לטיפול. בנוסף, כל מי שזקוק לחוות דעת רפואית צריך להתייעץ עם רופא. כל המידע בעל האופי הרפואי והמדעי הקיים באתר האינטרנט שלנו נלקח מתוך פרסומים מדעיים אמינים על ידי צוות עורכים מקצועי ואושר על ידי אנשי מקצוע בתחום הבריאות.

נתונים אישיים

אתר MyPeBS של Unicancer עשוי לבקש ממך לספק מידע אישי. כל מידע אישי, כמו גם כל כתובות הדואר אלקטרוני שהוזנו מרצון על ידי משתמשים על מנת להיות מזוהים בדואר האלקטרוני שלהם ל-Unicancer וכתובת ה-IP (פרוטוקול האינטרנט) המתייחסת לחיבור לאינטרנט, הם הנתונים האישיים היחידים אשר יאספו באמצעות אתר האינטרנט ויעובדו על ידי Unicancer (להלן ביחד "נתונים אישיים").
בקר הנתונים האישיים הוא UNICANCER, Healthcare Cooperation Group–101 rue de Tolbiac, 75654 Paris CEDEX 13: .0033-01-44-23-04-04Phone:
כתובות דוא"ל וכל הנתונים האישיים האחרים הנכללים על ידי משתמשים בדואר האלקטרוני שלהם כדי לזהות את עצמם נאספים מהאתר באמצעות קישור "mailto" המאפשר למשתמשי האתר לשלוח הודעות דואר אלקטרוני לצוות MyPeBS או לחברים בו. מידע זה מאוחסן ומשמש למטרה הבלעדית של תגובה להודעות דוא"ל המופנות אל Unicancer. כתובת הדוא"ל של המשתמש שנשלח ל- Unicancer חייבת להיות תקפה על מנת לאפשר ל- Unicancer להגיב לדוא"ל שנשלח. כל מידע אישי אחר הינו אופציונלי ומסופק מרצון על ידי משתמשים בדוא"ל שלהם. הנתונים הנ"ל מאוחסנים לתקופה הנדרשת עד לסיום התכלית שלשמה נאספו ועובדו.
בכפוף להוראות רגולטוריות, הנך זכאית לגשת, לתקן, למחוק, להגביל ולנייד את הנתונים האישיים שלך.
כמו כן, יש לך זכות להתנגד לעיבוד המתבצע לנתונים האישיים שלך, על פי התקנות הרלוונטיות שבתוקף.
באפשרותך לממש זכויות אלה על ידי פנייה לממונה על הגנת הנתונים של UNICANCER בכתובת הבאה: DPO UNICANCER – dpo@unicancer.fr.
אם אינך מרוצה, למרות ההתכתבויות, את זכאית גם לתמיכה מהרשות הצרפתית להגנה על נתונים (French Data Protection Authority cnil.fr)

קישורי היפר-טקסט

• קיומו של קישור היפר-טקסט לאתר אחר באתר MyPeBS של Unicancer אינו מהווה אימות של אתר זה או של תוכנו. באחריותו של משתמש האינטרנט להשתמש במידע זה בצורה אנליטית וביקורתית. הבעלים אינו נושא באחריות למידע, לדעות ולהמלצות שניתנו על ידי צדדים שלישיים אלה.

• כל היפר-קישור לאתר של Unicancer MyPeBS חייב להיות מאושר במפורש ומראש על ידי הבעלים.

COOKIES
פרסום

האתר שלנו אינו גובה או מקבל דמי פרסום כלשהם.

מימון

אתר זה ממומן במלואו על ידי Unicancer. פרויקט MyPeBS ממומן על ידי האיחוד האירופי כחלק מהתוכנית למחקר וחדשנות Horizon 2020 – מס' 755394.

קניין רוחני

• האתר כולו הינו תחת סמכות השיפוט של החוק הצרפתי והבינלאומי לגבי זכויות יוצרים וקניין רוחני. כל זכויות ההעתקה שמורות, לרבות מסמכים איקונוגרפיים ותצלומים.
• כל האלמנטים (טקסטים, סמלים, תמונות וכו') הנכללים באתר ובאתרים הקשורים אליו מוגנים על ידי חוקי קניין רוחני לאומיים ובינלאומיים. המרכיבים הם הרכוש הבלעדי של UNICANCER ו/או של שותפיה.
במובן זה, ללא אישור מראש ובכתב מאת UNICANCER, אינך רשאי לבצע כל העתקה, הצגה, התאמה, תרגום ו / או שינוי חלקי או מלא באתר אינטרנט אחר תוך שימוש באלמנטים כלשהם המרכיבים את האתר.
הפרת האיסור עשויה להיחשב מעשה זיוף, אשר עשוי לערב את אחריותך האזרחית והפלילית.