EIGENAAR

Unicancer
Non-profit samenwerkingsgroep voor gezondheidszorg onderworpen aan privaatrecht
101 rue de Tolbiac
75654 Paris CEDEX 13
SIREN nr.: +33-532 834 090
Telefoon: +33-01 44 23 04 04
Directeur publicatie: Pascale Flamant, Managing Director

HOSTING

Deze site wordt gehost door OVH, 140 Quai du Sartel, 59100 Roubaix – Telefoon: 10007
Domeinnaam geregistreerd op 19 september 2017

DESIGN

De site werd ontworpen door Insign
21 RUE DU FAUBOURG
SAINT ANTOINE
75011 PARIS

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Lees de volledige juridische kennisgeving zorgvuldig voordat u de website bezoekt. Het doel van deze juridische informatie is om de middelen te definiëren voor de toegang tot en het gebruik van de MyPeBS-website van Unicancer, evenals de uitgevoerde verwerking van persoonlijke gegevens. Door verbinding te maken met de MyPeBS-website van Unicancer, erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig hebt gelezen en dat u ermee instemt deze te respecteren.
UNICANCER behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden voor gebruik zonder kennisgeving te wijzigen en bij te werken.
Deze website en deze voorwaarden voor gebruik zijn onderworpen aan de Franse wetgeving.

INHOUD VAN DE WEBSITE

  • De informatie die op deze website wordt verspreid, dient uitsluitend ter informatie en wordt niet verstrekt als onderdeel van een intellectuele service. Het gebruik van deze website en websites die er verband mee houden is geheel voor eigen risico. Unicancer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele weglatingen of vertragingen bij het updaten van informatie en de mogelijke gevolgen hiervan. Evenzo kunnen noch UNICANCER noch enige andere partij die betrokken is bij het gebruik van deze server aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van deze informatie. Het is daarom de verantwoordelijkheid van alle gebruikers van de MyPeBS-website van Unicancer om de juistheid van de informatie te controleren voordat deze wordt gebruikt.
  • Het doel van de MyPeBS-website is om het MyPeBS-project voor te stellen. Ze is niet ontworpen om medische vragen over kanker te beantwoorden. De online informatie op deze website, die regelmatig wordt bijgewerkt, vormt geen medische mening, noch instructies voor behandeling. Bovendien moet iedereen die medisch advies nodig heeft, een arts raadplegen. Alle informatie van medische en wetenschappelijke aard op onze website, werd door een team van gespecialiseerde redacteuren geselecteerd uit betrouwbare wetenschappelijke publicaties en is goedgekeurd door professionals uit de gezondheidszorg.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

De MyPeBS-website van Unicancer kan u vragen om persoonlijke informatie te verstrekken. Alle persoonlijke gegevens, evenals alle e-mailadressen die door gebruikers vrijwillig zijn ingevoerd om te worden geïdentificeerd in hun e-mail naar Unicancer en de IP (Internet Protocol)-adressen die betrekking hebben op de internetverbinding, zijn de enige persoonlijke gegevens die waarschijnlijk zullen worden verzameld via de website en worden verwerkt door Unicancer (hierna gezamenlijk “Persoonlijke gegevens” genoemd). De beheerder van de persoonlijke gegevens is UNICANCER, Healthcare Cooperation Group – 101 rue de Tolbiac, 75654 Parijs CEDEX 13 – Telefoon: +33-01 44 23 04 04.E-mailadressen en alle andere persoonlijke gegevens die gebruikers in hun e-mail opnemen om zichzelf te identificeren, worden verzameld op de website door middel van een “mail-to” -link waarmee websitegebruikers e-mails kunnen verzenden naar het MyPeBS-team of haar afzonderlijke leden. Deze informatie wordt opgeslagen en uitsluitend gebruikt om te reageren op e-mails gericht aan Unicancer. Het e-mailadres van de gebruiker dat naar Unicancer wordt verzonden, moet geldig zijn opdat Unicancer op de verzonden e-mail kan reageren. Alle andere persoonlijke informatie is optioneel en wordt door gebruikers vrijwillig in hun e-mail verstrekt. De bovengenoemde gegevens worden gedurende de noodzakelijke periode opgeslagen totdat het doel waarvoor ze werden verzameld en werden verwerkt, is bereikt.
Op grond van wettelijke bepalingen hebt u recht op toegang tot rectificatie, uitwissing, beperking en overdraagbaarheid met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.
U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de uitgevoerde verwerking van uw persoonlijke gegevens, volgens de toepasselijke geldende regelgeving.
U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van UNICANCER op het volgende adres:DPO UNICANCER – dpo@unicancer.fr.
Indien u, ondanks de correspondentie, niet tevreden bent, hebt u eveneens recht op ondersteuning door de Franse autoriteit voor gegevensbescherming (cnil.fr).

HYPERLINKS

  • Het bestaan van een hyperlink naar een andere website op de MyPeBS-website van Unicancer houdt geen goedkeuring in van deze website of de inhoud ervan. Het is de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker om deze informatie analytisch en kritisch te gebruiken. De eigenaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie, meningen en aanbevelingen van deze derden.
  • Eventuele hyperlinks naar de MyPeBS-website van Unicancer moeten vooraf uitdrukkelijk door de eigenaar worden goedgekeurd.

COOKIES

RECLAME

Onze website heeft geen advertentiekosten of -vergoedingen.

FINANCIERING

Deze website wordt volledig gefinancierd door Unicancer. Het MyPeBS-project wordt gefinancierd door de Europese Unie als onderdeel van het kaderprogramma Horizon 2020 voor onderzoek en innovatie – nr. 755394.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

  • Het geheel van deze website valt onder de jurisdictie van het Franse en internationale recht met betrekking tot auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor iconografische en fotografische documenten.
  • Alle elementen (teksten, logo’s, afbeeldingen enz.) die op de website en aanverwante sites staan, worden beschermd door nationale en internationale wetgeving inzake intellectueel eigendom. De elementen blijven het exclusieve eigendom van UNICANCER en/of haar partners.
    In dit opzicht is het zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van UNICANCER niet toegestaan reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en/of gedeeltelijke of volledige transformatie naar een andere website uit te voeren met behulp van elementen die deel uitmaken van de website.
    Overtreding van dit verbod kan een daad van vervalsing zijn die uw burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid met zich mee zou brengen.