Het project

Het project

MyPeBS (My Personal Breast Screening) is een uniek internationaal project dat door de Europese Unie wordt gefinancierd. Het onderzoekt of een gepersonaliseerde screening op borstkanker een betere screeningoptie kan zijn voor vrouwen van 40 tot 70 jaar.

De noodzaak om de huidige strategieën voor borstonderzoek te verbeteren.

com_h2_sep
Sinds het einde van de jaren tachtig werden in steeds meer landen van Europa mammografische screeningprogramma’s geïntroduceerd, gebaseerd op de resultaten van 8 grote gerandomiseerde studies. Het doel van mammografische screening is om borstkanker zo vroeg mogelijk op te sporen, voornamelijk om het aantal sterfgevallen door borstkanker te verminderen, maar ook om de ernst van de ziekte en het gebruik van zware kankerbehandelingen (en bijbehorende angstgevoelens) te verminderen.
Deze programma’s volgden steeds een “one-size-fits-all”-strategie waarbij vrouwen in een leeftijdscategorie (meestal tussen 50-69 jaar oud) om de 2-3 jaar worden uitgenodigd voor een mammografie (2-ledige bilaterale röntgenfoto van hun borst). Deze aanpak heeft aantoonbare voordelen (vermindering van borstkanker-specifieke sterfte met 20%). Hieraan zijn echter ook bepaalde bijwerkingen aan verbonden, zoals vals-positieve bevindingen, overdiagnose en overbehandeling – wat betekent behandeling van indolente kankers (die nooit problemen zouden hebben veroorzaakt tijdens het leven van een vrouw omdat ze heel langzaam evolueren), en een klein levenslang risico op door straling geïnduceerde kanker. Bovendien is de gevoeligheid van de huidige mammografische screening niet perfect; en de effecten op het sterftecijfer minder hoog dan verwacht.

Een veelbelovende aanpak om mammografisch screenen te verbeteren is de gepersonaliseerde screening op basis van het individuele risico.
Bij de huidige strategie worden alle uitgenodigde vrouwen op dezelfde manier behandeld. Maar er zijn geen twee dezelfde vrouwen: elke vrouw heeft haar eigen individueel risico om borstkanker te ontwikkelen, op basis van genetische factoren, een familiale geschiedenis met kankergevallen of blootstelling aan hormonen.

Recente wetenschappelijke vooruitgang heeft het begrijpen van borstkankergenetica en andere risicofactoren aanzienlijk verbeterd. We beschikken nu over nauwkeurige instrumenten voor risicobeoordeling en voldoende kennis om de voordelen te onderzoeken van een nieuwe manier van screenen op basis van een individuele risicobeoordeling op borstkanker: dat is de fundamentele doelstelling van MyPeBS.

MyPeBS vergelijkt screening op basis van persoonlijk risico
met standaard screening.

com_h2_sep

MyPeBS is een Europees onderzoeksproject dat de effectiviteit en haalbaarheid wil beoordelen van een gepersonaliseerde borstkankerscreening die is gebaseerd op het persoonlijke risico van elke individuele vrouw om borstkanker te ontwikkelen.
Om aan deze doelstelling te voldoen, is de kern van MyPeBS een multicentrische, internationale, gerandomiseerde klinische studie die 85000 vrouwen uit België, Frankrijk, Israël, Italië, Verenigd Koninkrijk en het Spanje zal aantrekken.

Deze studie gaat de huidige standaard borstscreening vergelijken met een gepersonaliseerde strategie waarbij vrouwen met een hoger risico op borstkanker vaker, en vrouwen met een lager risico op borstkanker minder vaak worden gescreend.
Deze studie wil een eenvoudige maar heel fundamentele vraag beantwoorden: is het beter om de methode en frequentie van borstscreening te personaliseren in functie van het individuele risico van een vrouw?

MyPeBS-studieplan

com_h2_sep
Deze gerandomiseerde en gecontroleerde studie zal twee groepen vrouwen vergelijken: een groep die het huidige standaard borstonderzoek zal volgen, en een groep die een gepersonaliseerde risicogebaseerde screeningsstrategie zal volgen, waarbij een speekseltest en een extra bezoek worden vereist in vergelijking met de standaardgroep.

Aangezien de persoonlijke ervaring van vrouwen centraal staat in de studie, zal MyPeBS onderzoeken of de gepersonaliseerde aanpak minstens even of misschien meer aanvaardbaar is dan de standaardaanpak, met aandacht voor de mogelijke bijkomende ongerustheid voor vrouwen die kan worden veroorzaakt doordat ze hun individuele risico op borstkanker kennen.

Het project zal ook evalueren of de economische middelen die worden gebruikt in een gepersonaliseerde screeningsstrategie de verkregen resultaten rechtvaardigen.
Ten slotte, nadat de resultaten van de studie bekend zijn, zal MyPeBS algemene aanbevelingen doen voor effectievere screening op borstkanker in Europa.

EU Horizon 2020-financiering

com_h2_sep_white

MyPeBS heeft 12,5 miljoen euro financiering ontvangen van het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 755394. Horizon 2020 is het financieel instrument voor de implementatie van de Innovatie-Unie, een Europa 2020 vlaggenschipinitiatief voor het veiligstellen van het wereldwijde concurrentievermogen van Europa. Door onderzoek en innovatie te koppelen, helpt Horizon 2020 dit te bereiken door de nadruk te leggen op uitstekende wetenschap, industrieel leiderschap en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Het doel is ervoor te zorgen dat Europa wetenschap van wereldklasse voortbrengt, belemmeringen wegneemt voor innovaties en het de publieke en private sectoren gemakkelijker maakt om samen te werken aan innovatie.

26 partenaires au sein du consortium MyPeBS project_participating 7 pays participants project_doctors Environ 1 000 médecins et scientifiques impliqués dans le projet project_women 85 000 femmes attendues dans l’essai clinique La durée de l'ensemble du projet MyPeBS est de 8 ans ((2018-2025) Une durée de 8 ans pour l’ensemble du projet (2018-2025) project_funding 12,5 millions d’euros de financement Européen dans le cadre du

27 partners
in het MyPeBS-consortium

7 pays participants à MyPeBS
8 deelnemende landen
project_doctors
Ongeveer 1.000 bij het project betrokken
artsen en wetenschappers
85 000 femmes attendues dans l’essai clinique MyPeBS
85.000 vrouwen geworven
voor de klinische studie
La durée de l'ensemble du projet MyPeBS est de 8 ans ((2018-2025)
duurtijd van 8 jaar
voor het volledige project (2018-2025)
12,5 millions d’euros de financement alloués à MyPeBS Européen dans le cadre du programme Horizon 2020
12,5 miljoen euro aan financiering
uit het Horizon 2020-programma

MyPeBS, een Europees consortium van toonaangevende internationale onderzoekers en experts op het gebied van borstkankerpreventie

com_h2_sep

MyPeBS omvat 27 partners uit 8 verschillende landen (België, Verenigde Staten, Frankrijk, Israël, Italië, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Spanje), waaronder veel vooraanstaande artsen, wetenschappers en prestigieuze instellingen die zich bezighouden met het onderzoek naar en de preventie van borstkanker. Bij MyPeBS zijn ook vertegenwoordigers van patiënten en voorstanders van verschillende verenigingen betrokken, waarvan het belang vanaf het begin van dit verhaal cruciaal was.

MyPeBS wordt gecoördineerd door Unicancer, een grote Franse nationale non-profitfederatie van ziekenhuizen die zich toelegt op oncologie en een belangrijke Europese academische sponsor in oncologie. Het totale project wordt begeleid en gecontroleerd door een uitvoerend comité dat bestaat uit de belangrijkste spelers van het project, en elk besluit dat invloed heeft op het bestuur, de samenstelling of de financiering van het consortium wordt genomen door een algemene vergadering waarin elke partner is vertegenwoordigd.

Bovendien wordt de klinische studie zelf uitgevoerd door een stuurgroep voor klinische proeven en staat ze onder toezicht van een onafhankelijke commissie voor ethiek en gegevensbewaking.

Partners

consortium members
project partners
consortium members
project partners
consortium members
consortium members
consortium members
project partners
consortium members
consortium members

Werkpakketten

com_h2_sep
MyPeBS wordt opgedeeld in 8 werkpakketten:

  • WP1: Dataflow van sponsoring en klinische proeven
  • WP2: Klinisch onderzoek
  • WP3: Methodologie en data-analyse
  • WP4: Economische evaluatie
  • WP5: Sociologische, ethische en psychologische beoordelingen
  • WP6: Communicatie en verspreiding
  • WP7: Aanbevelingen voor toekomstige strategie voor borstkankerscreening
  • WP8: Projectcoördinatie en -beheer

Gedetailleerde informatie over de werkpakketten (in het Engels)