Select Page

Mijn gezondheidsgegevens
in het kader van MyPeBS

Om uw deelname aan de klinische studie MyPeBS mogelijk te maken, werden er gezondheidsgegevens over u verzameld.

Die gezondheidsgegevens zijn van groot wetenschappelijk belang voor het onderzoek in het domein van de gezondheid. Met het oog hierop, is het mogelijk dat uw gezondheidsgegevens, waaronder uw beeldvormingsgegevens en het rest-DNA dat eventueel werd verzameld voor MyPeBS, op vertrouwelijke wijze en in overeenstemming met de geldende wetgeving opnieuw gebruikt worden door andere onderzoekers.

We kunnen u niet op voorhand zeggen voor welke onderzoeken uw gegevens nuttig kunnen zijn.

Maar om u op de hoogte te houden van het hergebruik van uw persoonsgegevens, bezorgen we u deze vragenlijst zodat u informatie kunt krijgen over het mogelijke latere gebruik van uw gegevens, en uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens kunt uitoefenen.

Mijn gezondheidsgegevens
in het kader van MyPeBS

In welk land bent u in de studie opgenomen?
1/4

Mijn gezondheidsgegevens
in het kader van MyPeBS

In welk land bent u in de studie opgenomen?
1/4

Mijn gezondheidsgegevens
in het kader van MyPeBS

In welk land bent u in de studie opgenomen?
2/4

Mijn gezondheidsgegevens
in het kader van MyPeBS

Gelieve de vragen hieronder te beantwoorden om te weten voor welke onderzoeken de gezondheidsgegevens die we over u hebben verzameld in MyPeBS, hergebruikt zullen worden.
3/4

Mijn gezondheidsgegevens
in het kader van MyPeBS

In welk land bent u in de studie opgenomen?
4/4
  • Land: Belgique
  • Taal: Français
  • Leeftijdscategorie: 40-49 ans
  • Groep : Bras standard

Uit de informatie die u hebt verstrekt in uw vragenlijst, blijkt dat de gezondheidsgegevens die over u verzameld werden in de MyPeBS-studie, niet voor een ander onderzoek hergebruikt worden.

Op basis van wat u in uw zoekopdracht hebt aangegeven, worden uw gezondheidsgegevens die in het kader van de MyPeBS-studie zijn verzameld, hergebruikt in de hieronder vermelde zoekopdrachten.

Klik op een van hen voor details.