Persbericht – De MyPeBS studie / België : “Het Bevorderen van kennis over borstkankerscreening is essentieel”

20 oktober 2022 – MyPeBS (My Personal Breast Cancer Screening) is een klinische studie die tot doel heeft een op het individuele risico gebaseerde screeningstrategie voor borstkanker te evalueren. Bij de klinische studie, gecoördineerd door Unicancer (Frankrijk), zijn 28 partners in 6 landen betrokken (België, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk, Israël, Spanje). In België wordt het uitgevoerd in 11 ziekenhuizen en gecoördineerd door het Jules Bordet Instituut, dat deel uitmaakt van het Universitair Ziekenhuis van Brussel. De wervingsfase van de studie, die sinds 2019 loopt, is verlengd tot juni 2023 om vrouwen te kunnen blijven aanwerven, wiens inzet onmisbaar is om resultaten te verkrijgen.

De huidige standaardscreening is efficiënt maar heeft beperkingen

Screeningprogramma’s voor borstkanker in de EU-lidstaten bieden een standaardscreening aan voor alle vrouwen tussen 50 en 69 jaar (of 74, afhankelijk van het land) op basis van één risicofactor: leeftijd. Er zijn echter nog andere risicofactoren betrokken bij de ontwikkeling van borstkanker: familiegeschiedenis, persoonlijke geschiedenis, levensstijl, genetica. Hoewel deze standaardscreeningstrategie een duidelijk voordeel heeft, namelijk vroegtijdige opsporing die leidt tot een minder uitgebreide behandeling en een lager overlijdensrisico, heeft zij ook nadelen: overdiagnose (het vinden en behandelen van tumoren die geen probleem zouden zijn geweest), intervalkankers (kankers die niet zijn ontdekt tussen 2 screeningonderzoeken), vals-positieve gevallen (vrouwen worden teruggeroepen voor verdere onderzoeken die geen kanker aan het licht brengen).

MyPeBS, naar een gepersonaliseerde borstkankerscreening

De MyPeBs-studie (My Personal Breast Cancer Screening) wil deze beperkingen overschrijdenn door een Europees klinisch onderzoek voor te stellen om de voordelen van gepersonaliseerde borstkankerscreening te evalueren. In dit kader worden de frequentie en de modaliteiten van de screening aangepast aan het individuele risico van elke vrouw. Het doel van deze nieuwe strategie is de doeltreffendheid van de screening te vergroten en tegelijkertijd de ongemakken ervan te verminderen. De resultaten van deze studie zullen gebruikt worden om Europese aanbevelingen voor te stellen om de georganiseerde screening te verbeteren. De studie, die in 2019 van start is gegaan, heeft al meer dan 35.000 vrouwen ingeschreven in de 6 deelnemende landen. De aanwerving van vrijwilligers gaat door tot juni volgend jaar, met de hoop in totaal 56.000 vrouwen in de zes deelnemende landen aan te werven.

Waarom deelnemen aan deze studie?

De deelneemsters aan het MyPeBs onderzoek zijn zeker degenen die het best kunnen praten over de redenen waarom zij voor deelname aan MyPeBs hebben gekozen. In deze context wilden sommigen van hen anoniem getuigen en antwoord geven op de vraag: « Waarom heeft u ervoor gekozen deel te nemen aan MyPeBs? «Om de medische wetenschap vooruit te helpen, maar ook om te kunnen genieten van de nieuwe kennis die de studie zal opleveren over het nut en de doeltreffendheid van screening. » « Om actief en concreet deel te nemen aan de ontwikkeling en verbetering van de screening op borstkanker, en zo eerder op te sporen en te behandelen wanneer dat nodig is, en geen onnodige onderzoeken te laten uitvoeren wanneer dat niet nodig is. » « Aangezien dit onderzoek in verschillende landen zal plaatsvinden, zullen we toegang hebben tot een grote genetische diversiteit om conclusies te trekken. Kortom, door deel te nemen draag ik bij aan de vooruitgang van de geneeskunde, word ik zelf goed opgevolgd en kunnen in de toekomst vele levens gered worden. »

Meer informatie in het persbericht hier.